, 23
. 24h
. 24h
 • . ( )

  • 70.10 ₴
   . /.. .-. 2
   .
  • 105.50 ₴
   . /.. .-. 5
   .
  • 44 ₴
   - 0,1% 15
  • 173.50 ₴
   10
   SANDOZ OTS .
  • 197 ₴
   0,05% 25.
   GLAXOSMITKLINE
  • 204.50 ₴
   0,05% 25
   GLAXOSMITKLINE
  • 332 ₴
   30
   -
  • 149 ₴
   15
   VALEANT PHARM.(JELFA A.T.)
  • 190.50 ₴
   15
   -
  • 190.50 ₴
   15
   -
  • 135 ₴
   15
   VALEANT PHARM.(JELFA A.T.) .
  • 151.50 ₴
   1/ 15
   GEDEON RICHTER
  • 130.15 ₴
   - 0,1% 15
   -
  • 181 ₴
   - 0,1% 30
   -
  • 190 ₴
   - 30
   -
  • 178.50 ₴
   0,1% 15
   - .
  • 176 ₴
   0,1% 15
   -
  • 120.50 ₴
   - 14
  • 134 ₴
   15
   RX
  • 182 ₴
   30
   RX
  • 80.20 ₴
   10% 25
  • 140.50 ₴
   "" 15
  • 74.30 ₴
   "" 15
  • 68.60 ₴
   "" 15
  • 80.20 ₴
   "" 0,5% 10
  • 127 ₴
   - 15
   VALEANT PHARM.(JELFA A.T.) .
  • 57.70 ₴
   "" 1% 15
  • 146.50 ₴
   15 ()
  • 115.50 ₴
   25
   JELFA A.T.
  • 120.50 ₴
   /. . 1% 25
   JADRAN
  • 207 ₴
   0,1% 30
   YAMANOUCHI EUROPE B.V.
  • 111.50 ₴
   15
   JELFA A.T.
  • 161.50 ₴
   0,005% 15
   GLAXOSMITKLINE .
  • 61.80 ₴
   15
   ,
  • 116.50 ₴
   1/ 5
   ENGELHARD ARZNEIMITTEL()
  • 170.25 ₴
   0,1% 30
   PHARMA INTERNATIONAL () ()
  • 236 ₴
   . 1/ 20
   ENGELHARD ARZNEIMITTEL()
  • 207 ₴
   0,1% 30
   - .
  • 211.50 ₴
   0,1% 30
   -
  • 106 ₴
   100
   .
  • 160 ₴
   15 ()
  • 303.50 ₴
   30
   -
  • 79.50 ₴
   "" 40
  • 108.50 ₴
   0,1% 15 ()
  • 301 ₴
   30
   -
  • 64.20 ₴
   "" 0,025% 15
  • 140 ₴
   25
   JELFA A.T.
  • 17.40 ₴
   .. 0,25% 25
   .
  • 62.50 ₴
   5% 25
  • 187.50 ₴
   0,05% .50
  • 181 ₴
   - 0,1% 30
   -
  • 77.20 ₴
   .. 5
   .
  • 62.50 ₴
   .. 2
   .
  • 73.30 ₴
   10% 20
  • 342 ₴
   . 30
   - .
  • 125.50 ₴
   10% 40
  • 172 ₴
   0,05% 15.
   GLAXOSMITKLINE .
  • 54.30 ₴
   "" 1% 10
  • 130.60 ₴
   - 0,1% 15
   -
  • 147.50 ₴
   - 0,02% 100
   - .
  • 53 ₴
   "" 1% 10

<

<

 • . . .

  , ( ).

  C .

  :