., 08:00

​ , 148/1
. 08:00 - 20:45
. 08:00 - 20:45
  Фармацевт
 • / .

  • 250.50 ₴
   1% 30
   SANDOZ OTS .
  • 394.50 ₴
   21 / /.4
   .
  • 261.50 ₴
   .. 80
   SERRIX B.V. .
  • 287 ₴
   30
   - .
  • 399 ₴
   - 1% . 20.
   SANDOZ OTS .
  • 193.50 ₴
   - 1% . 15
   .
  • 539.50 ₴
   / 3
   - .
  • 146 ₴
   1 % 15
   .
  • 410 ₴
   /. ., 50 / 2,5 . .
   .
  • 437.50 ₴
   5 % - 2,5 .
   SANDOZ OTS .
  • 119.50 ₴
   2% 15
   KUSUM HEALTHCARE
  • 213 ₴
   - 1% . 15
   GLENMARK LABORATORIES PVT LTD OTS .
  • 179.50 ₴
   1% 15
   SANDOZ OTS .
  • 270.50 ₴
   - 1% . 10.
   SANDOZ OTS .
  • 264 ₴
   2% 15
   JANSSEN-CILAG JOHNSON & JOHNSON (OTS) .
  • 95.70 ₴
   - 0,25/25 . 25
   .../ .
  • 31.50 ₴
   . 1% 25
   () .
  • 46.80 ₴
   "" 100000/ 15
  • 193 ₴
   1% 25
  • 217.50 ₴
   2% 20
   EGIS
  • 56.90 ₴
   1% 20.
   SYNMEDIC LABORATORIES OTC
  • 264 ₴
   2% 30
   ,
  • 83.90 ₴
   2% 25 ()
  • 160 ₴
   5/ 30
   KUSUM HEALTHCARE
  • 225 ₴
   1% 15
   BAYER CONSUMER CARE
  • 205.50 ₴
   1% 15
   .
  • 382.50 ₴
   /....
   SERRIX B.V. .
  • 395.50 ₴
   21 / /.5
   .
  • 207 ₴
   2% 30
   YAMANOUCHI EUROPE B.V. .
  • 53.50 ₴
   1% 20.
   GLAXOSMITKLINE
  • 254.50 ₴
   - 1% . 25
   .
  • 117.10 ₴
   1% 15
   GLAXOSMITKLINE OTS
  • 70.45 ₴
   2% 15
  • 315 ₴
   15
   YAMANOUCHI EUROPE B.V.
  • 117.10 ₴
   1% 15
   GLAXOSMITKLINE OTS
  • 211 ₴
   . 1% 30
   GLENMARK LABORATORIES PVT LTD .
  • 118.35 ₴
   1% 15

<

<

 • . . .

  , ( ).

  C .

  :