, 23
. 24h
. 24h
 • / .

  • 255 ₴
   1% 30
   SANDOZ OTS .
  • 342.50 ₴
   - 1% . 20.
   SANDOZ OTS .
  • 174.50 ₴
   - 1% . 15
   .
  • 517.50 ₴
   / 3
   - .
  • 399.50 ₴
   5 % - 2,5 .
   SANDOZ OTS .
  • 456 ₴
   - /. 10
   BERLIN-CHEMIE AG MENARINI GROUP
  • 181 ₴
   - 1% . 15
   GLENMARK LABORATORIES PVT LTD OTS .
  • 192.50 ₴
   2% 30
   YAMANOUCHI EUROPE B.V. .
  • 162.50 ₴
   1% 15
   SANDOZ OTS .
  • 226 ₴
   - 1% . 10.
   SANDOZ OTS .
  • 58.50 ₴
   1% 10
   JANSSEN-CILAG JOHNSON & JOHNSON (OTS)
  • 88.10 ₴
   - 0,25/25 . 25
   .../ .
  • 24.80 ₴
   . 1% 25
   () .
  • 45.80 ₴
   "" 100000/ 15
  • 183.50 ₴
   . 1% 30
   GLENMARK LABORATORIES PVT LTD .
  • 160 ₴
   1% 25
  • 45.40 ₴
   1% 20.
   SYNMEDIC LABORATORIES OTC
  • 242 ₴
   2% 30
   ,
  • 130.50 ₴
   1 % 15
   NOBEL
  • 177 ₴
   1% 30
  • 144 ₴
   5/ 30
   KUSUM HEALTHCARE
  • 76.10 ₴
   - 15
   ,
  • 207 ₴
   1% 15
   BAYER CONSUMER CARE
  • 183 ₴
   1% 15
   .
  • 224.50 ₴
   2% 15
   JANSSEN-CILAG JOHNSON & JOHNSON (OTS) .
  • 358.50 ₴
   /. ., 50 / 2,5 . .
   .
  • 189.50 ₴
   /. . 15
   GLENMARK LABORATORIES PVT LTD
  • 292.50 ₴
   15
   YAMANOUCHI EUROPE B.V.
  • 268.50 ₴
   15
   YAMANOUCHI EUROPE B.V.
  • 363.50 ₴
   21 / /.4
   .
  • 371.50 ₴
   21 / /.5
   .
  • 102.50 ₴
   1% 15
   DOCTOR REDDY`S LAB OTS
  • 214.50 ₴
   250 14
   , .
  • 129.50 ₴
   .10,08/ 20 .
   , .
  • 42.90 ₴
   1% 20.
   GLAXOSMITKLINE
  • 115 ₴
   1% 15
   GLAXOSMITKLINE OTS
  • 117.70 ₴
   1% 15
   GLAXOSMITKLINE OTS
  • 50.85 ₴
   - 2% 15
  • 355.50 ₴
   /....
   SERRIX B.V. .
  • 115 ₴
   1% 15
   GLAXOSMITKLINE OTS
  • 114.50 ₴
   1% 15

<

<

 • . . .

  , ( ).

  C .

  :