, 28
. 24h
. 24h
  Фармацевт
 • . ( )

  • 79.40 ₴
   . /.. .-. 2
   .
  • 117 ₴
   . /.. .-. 5
   .
  • 51.20 ₴
   - 0,1% 15
  • 66.40 ₴
   .. 2
   .
  • 185 ₴
   10
   SANDOZ OTS .
  • 218.50 ₴
   0,05% 25.
   GLAXOSMITKLINE
  • 213.50 ₴
   0,05% 25
   GLAXOSMITKLINE
  • 166 ₴
   15
   VALEANT PHARM.(JELFA A.T.)
  • 166 ₴
   15
   VALEANT PHARM.(JELFA A.T.)
  • 212 ₴
   15
   -
  • 205.50 ₴
   15
   -
  • 213.25 ₴
   - 0,1% 30
   -
  • 206.50 ₴
   - 30
   - .
  • 207.50 ₴
   - 30
   -
  • 194 ₴
   0,1% 15
   - .
  • 186.50 ₴
   0,1% 15
   -
  • 128.50 ₴
   - 14
  • 150.50 ₴
   15
   RX
  • 202.50 ₴
   30
   RX
  • 90.30 ₴
   10% 25
  • 160 ₴
   "" 15
  • 73.50 ₴
   "" 15
  • 89.70 ₴
   "" 0,5% 10
  • 133.50 ₴
   25
   JELFA A.T.
  • 180 ₴
   15 ()
  • 135 ₴
   /. . 1% 25
   JADRAN
  • 219 ₴
   0,1% 30
   YAMANOUCHI EUROPE B.V.
  • 209 ₴
   0,1% 30
   YAMANOUCHI EUROPE B.V.
  • 138 ₴
   10% 40
  • 171.50 ₴
   0,005% 15
   GLAXOSMITKLINE .
  • 255 ₴
   . 1/ 20
   ENGELHARD ARZNEIMITTEL()
  • 215 ₴
   0,1% 30
   - .
  • 208 ₴
   0,1% 30
   -
  • 180 ₴
   15 ()
  • 298 ₴
   30
   -
  • 124.50 ₴
   0,1% 15 ()
  • 297.50 ₴
   30
   -
  • 68.80 ₴
   "" 0,025% 15
  • 148.50 ₴
   15
   VALEANT PHARM.(JELFA A.T.) .
  • 99.70 ₴
   15
   JELFA A.T.
  • 91.70 ₴
   "" 40
  • 219 ₴
   0,1% 30
   YAMANOUCHI EUROPE B.V.
  • 55.10 ₴
   "" 1% 15
  • 19.20 ₴
   .. 0,25% 25
   .
  • 106 ₴
   25
   ,
  • 115 ₴
   100
   .
  • 191.50 ₴
   1/ 15
   GEDEON RICHTER
  • 188 ₴
   0,05% 15.
   GLAXOSMITKLINE .
  • 183.50 ₴
   50
   ,
  • 159.50 ₴
   0,025% 15
   VALEANT PHARM.(JELFA A.T.) .
  • 130.60 ₴
   - 0,1% 15
   -
  • 68.20 ₴
   15
   ,
  • 94 ₴
   "" 15
  • 285.50 ₴
   1% 50
   GRINDEKS
  • 151.50 ₴
   - 15
   VALEANT PHARM.(JELFA A.T.) .
  • 53 ₴
   "" 1% 10
  • 65.70 ₴
   - 15
  • 54.50 ₴
   "" 1% 10
  • 100.50 ₴
   -/. ..10% .50

<

<

 • . . .

  , ( ).

  C .

  :