, 79
. 24h
. 24h
 • .

  • 149 ₴
   . N60
   .
  • 156.50 ₴
   3 .- 1
   .
  • 159.50 ₴
   . 25
   .
  • 130 ₴
   . 4/ 5,6 N6
   KUSUM HEALTHCARE OTC .
  • 381.50 ₴
   . 5 N30
   ABBOT LAB .
  • 277 ₴
   N60
   BIONORIKA ARZNEIMITTEL .
  • 234 ₴
   . 100
   BIONORIKA ARZNEIMITTEL .
  • 198.50 ₴
   . N40
   .
  • 524.50 ₴
   . . N80
   .
  • 159.50 ₴
   . 180
   .
  • 156.50 ₴
   . 100 N50
   SANDOZ PHARMA .
  • 155 ₴
   . 100 N50
   SANDOZ PHARMA .
  • 337.50 ₴
   . 50
   - .
  • 249.50 ₴
   . 200 N30
   .
  • 346.50 ₴
   . 5 N30
   YAMANOUCHI EUROPE B.V. .
  • 457 ₴
   . 100
   - OTS .
  • 73 ₴
   . 25
   .
  • 179 ₴
   - . 100
   , .
  • 255.95 ₴
   . N20
   SCHONEN .
  • 138 ₴
   - . 100
   , .
  • 82.90 ₴
   - . 50
   , .
  • 164 ₴
   - N60
   , .
  • 469 ₴
   - . 6 N30
   YAMANOUCHI EUROPE B.V. .

<

<

 • . . .

  , ( ).

  C .

  :