, 79
. 24h
. 24h
 • . .

  • 45 ₴
   20
   .
  • 78 ₴
   10 000 . /, ./. 20 (201)
   SANOFI-AVENTIS OTC .
  • 258 ₴
   25000 . 300 N20
   ABBOT LAB .
  • 106.50 ₴
   10000 . N20
   .
  • 220.50 ₴
   20000 . N20
   .
  • 240 ₴
   . 267 N80
   TORRENT .
  • 228.50 ₴
   25000 . 25 . N20
   .
  • 127.50 ₴
   10000 .10 . N20
   .
  • 129 ₴
   10000 .10 . N20
   .
  • 1.20 ₴
   . / N20
   - OTS .
  • 49.90 ₴
   . / N20
   - OTS .
  • 106.50 ₴
   . / N50
   - OTS .
  • 109 ₴
   . / N50
   - OTS .
  • 114.50 ₴
   . / N50
   - OTS .
  • 266 ₴
   36000 . 36 . N20
   .
  • 56.40 ₴
   . 10000 N10
   BERLIN-CHEMIE AG MENARINI GROUP .
  • 244 ₴
   10000 .10 . N50
   .
  • 298 ₴
   15
   PHARM( ..) .
  • 69.20 ₴
   10 000 . /, ./. 20 (201)
   SANOFI-AVENTIS OTC .
  • 64.30 ₴
   10 000 . /, ./. 20 (201)
   SANOFI-AVENTIS OTC .
  • 37.50 ₴
   . 0,0346 / N20
   .
  • 74 ₴
   ./ .N50
   .
  • 120.50 ₴
   10000 . 150 N20
   ABBOT LAB .
  • 123 ₴
   10000 . 150 N20
   ABBOT LAB .
  • 111.50 ₴
   10000 . N21
   KRKA .
  • 267.50 ₴
   25000 . 300 N20
   ABBOT LAB .
  • 80.10 ₴
   10 000 . /, ./. 20 (201)
   SANOFI-AVENTIS OTC .
  • 120 ₴
   . 10000 N20
   BERLIN-CHEMIE AG MENARINI GROUP .
  • 125 ₴
   10000 . 150 N20
   ABBOT LAB .
  • 121.50 ₴
   . / N50
   - OTS .
  • 61.40 ₴
   . 10000 N10
   BERLIN-CHEMIE AG MENARINI GROUP .

<

<

 • . . .

  , ( ).

  C .

  :