08:15

​, 1
. 08:15 - 20:40
. 08:15 - 20:40
 • . ( )

  • 75.50 ₴
   . /.. .-. 2
   .
  • 115 ₴
   . /.. .-. 5
   .
  • 53.60 ₴
   - 0,1% 15
  • 75.60 ₴
   - . 50
   .
  • 178 ₴
   10
   SANDOZ OTS .
  • 214 ₴
   0,05% 25.
   GLAXOSMITKLINE
  • 361 ₴
   30
   -
  • 167 ₴
   15
   VALEANT PHARM.(JELFA A.T.)
  • 157.50 ₴
   15
   VALEANT PHARM.(JELFA A.T.)
  • 205 ₴
   15
   -
  • 202 ₴
   15
   -
  • 153 ₴
   0,025% 15
   VALEANT PHARM.(JELFA A.T.) .
  • 143.50 ₴
   15
   VALEANT PHARM.(JELFA A.T.) .
  • 213.25 ₴
   - 0,1% 30
   -
  • 196 ₴
   - 30
   -
  • 177.50 ₴
   0,1% 15
   - .
  • 310.50 ₴
   0,1% . 30
   - .
  • 182.50 ₴
   0,1% 15
   -
  • 102 ₴
   - 14
  • 133.50 ₴
   15
   RX
  • 19 ₴
   .. 0,25% 25
   .
  • 51.70 ₴
   5% 25
  • 147.50 ₴
   "" 15
  • 48.70 ₴
   "" 0,5% 15
  • 72.60 ₴
   "" 15
  • 86.40 ₴
   "" 0,5% 10
  • 187.50 ₴
   0,05% 15.
   GLAXOSMITKLINE .
  • 54.80 ₴
   "" 1% 15
  • 170 ₴
   15 ()
  • 135.50 ₴
   25
   JELFA A.T.
  • 137 ₴
   /. . 1% 25
   JADRAN
  • 219 ₴
   0,1% 30
   YAMANOUCHI EUROPE B.V.
  • 231 ₴
   0,1% 30
   YAMANOUCHI EUROPE B.V.
  • 174 ₴
   0,005% 15
   GLAXOSMITKLINE .
  • 262.50 ₴
   . 1/ 20
   ENGELHARD ARZNEIMITTEL()
  • 217.50 ₴
   0,1% 30
   - .
  • 222 ₴
   0,1% 30
   -
  • 309 ₴
   30
   -
  • 122 ₴
   0,1% 15 ()
  • 308.50 ₴
   30
   -
  • 88.20 ₴
   "" 0,5% 30
   .
  • 60.60 ₴
   "" 0,025% 15
  • 16.50 ₴
   . - . 1% 25
   .
  • 170 ₴
   15 ()
  • 198.50 ₴
   30
   RX
  • 136.50 ₴
   25
   JELFA A.T.
  • 219 ₴
   . 0,1% 30
   YAMANOUCHI EUROPE B.V. .
  • 213.50 ₴
   0,05% .50
  • 128.55 ₴
   - 0,1% 15
   -
  • 196.50 ₴
   - 30
   - .
  • 53.10 ₴
   - 15
  • 135.50 ₴
   1/ 15
   JELFA A.T.
  • 120.50 ₴
   1/ 15
   JELFA A.T.
  • 127.15 ₴
   - 0,1% 15
   -
  • 134.50 ₴
   10% 40
  • 80.80 ₴
   10% 20
  • 151.85 ₴
   2% 15
   GLAXOSMITKLINE
  • 84.80 ₴
   10% 25
  • 54.55 ₴
   "" 1% 10
  • 116.65 ₴
   - 0,02% 100
   - .
  • 99.20 ₴
   25
   ,
  • 172.50 ₴
   50
   ,
  • 68.20 ₴
   15
   ,
  • 132.50 ₴
   - 0,02% 100
   - .
  • 54.30 ₴
   "" 1% 10
  • 282.70 ₴
   1% 50
   SANDOZ OTS

<

<

 • . . .

  , ( ).

  C .

  :