08:15

​, 1
. 08:15 - 20:40
. 08:15 - 20:40
 • . ( )

  • 76 ₴
   . /.. .-. 2
   .
  • 115 ₴
   . /.. .-. 5
   .
  • 45.40 ₴
   - 0,1% 15
  • 70.80 ₴
   - . 50
   .
  • 160.50 ₴
   20
   SANDOZ OTS .
  • 180 ₴
   10
   SANDOZ OTS .
  • 214 ₴
   0,05% 25.
   GLAXOSMITKLINE
  • 214.50 ₴
   0,05% 25
   GLAXOSMITKLINE
  • 361 ₴
   30
   -
  • 152.50 ₴
   15
   VALEANT PHARM.(JELFA A.T.)
  • 206.50 ₴
   15
   -
  • 202 ₴
   15
   -
  • 155 ₴
   0,025% 15
   VALEANT PHARM.(JELFA A.T.) .
  • 143.50 ₴
   15
   VALEANT PHARM.(JELFA A.T.) .
  • 140.50 ₴
   1/ 15
   GEDEON RICHTER
  • 213.25 ₴
   - 0,1% 30
   -
  • 191 ₴
   - 30
   -
  • 177.50 ₴
   0,1% 15
   - .
  • 303.50 ₴
   0,1% . 30
   - .
  • 177.50 ₴
   0,1% 15
   -
  • 102 ₴
   - 14
  • 132.50 ₴
   15
   RX
  • 17.50 ₴
   .. 0,25% 25
   .
  • 51.70 ₴
   5% 25
  • 137.50 ₴
   "" 15
  • 53 ₴
   "" 1% 10
  • 47 ₴
   "" 0,5% 15
  • 72.20 ₴
   "" 15
  • 86.40 ₴
   "" 0,5% 10
  • 51.30 ₴
   "" 1% 15
  • 136.50 ₴
   - . 100
   .
  • 161 ₴
   15 ()
  • 117.50 ₴
   25
   JELFA A.T.
  • 137 ₴
   /. . 1% 25
   JADRAN
  • 193.80 ₴
   0,1% 30
   YAMANOUCHI EUROPE B.V.
  • 231 ₴
   0,1% 30
   YAMANOUCHI EUROPE B.V.
  • 117 ₴
   1/ 5
   ENGELHARD ARZNEIMITTEL()
  • 253 ₴
   . 1/ 20
   ENGELHARD ARZNEIMITTEL()
  • 217.50 ₴
   0,1% 30
   - .
  • 216 ₴
   0,1% 30
   -
  • 309 ₴
   30
   -
  • 122 ₴
   0,1% 15 ()
  • 309 ₴
   30
   -
  • 88.20 ₴
   "" 0,5% 30
   .
  • 61.30 ₴
   "" 0,025% 15
  • 16.50 ₴
   . - . 1% 25
   .
  • 161 ₴
   15 ()
  • 188 ₴
   30
   RX
  • 86.60 ₴
   10% 25
  • 150.50 ₴
   25
   JELFA A.T.
  • 53.10 ₴
   - 15
  • 160.10 ₴
   - 0,02% 200
   - .
  • 116.65 ₴
   - 0,02% 100
   - .
  • 116.65 ₴
   - 0,02% 100
   - .
  • 132.50 ₴
   - 0,02% 100
   - .
  • 160.50 ₴
   2% 15
   GLAXOSMITKLINE
  • 164 ₴
   2% 15
   GLAXOSMITKLINE
  • 182.50 ₴
   2% 3
   GLAXOSMITKLINE
  • 219 ₴
   0,1% 30
   YAMANOUCHI EUROPE B.V.
  • 219 ₴
   . 0,1% 30
   YAMANOUCHI EUROPE B.V. .
  • 60.30 ₴
   - 15
  • 128.55 ₴
   - 0,1% 15
   -
  • 213.50 ₴
   0,05% .50
  • 128.55 ₴
   - 0,1% 15
   -
  • 53 ₴
   "" 1% 10

<

<

 • . . .

  , ( ).

  C .

  :