., 08:15

​, 1
. 08:15 - 20:40
. 08:15 - 20:40
  • 716 ₴
   . /. . 18 N30 .
   BOEHRINGER INGELHEIM .
  • 1123.50 ₴
   - /., 2,5 / 4 (60 ) .
   BOEHRINGER INGELHEIM .
  • 1280 ₴
   - /.2,5/ 4 .60 +. .
   BOEHRINGER INGELHEIM .
  • 255.75 ₴
   . ./..25/+50/ 120
   GLAXOSMITKLINE .
  • 636.70 ₴
   - ./.0,5/ 2 20
   .
  • 626.85 ₴
   - ./.0,5/ 2 20
   .
  • 513 ₴
   - . 4 28 (74)
   , , / .
  • 489.75 ₴
   . 10 N30
   PHARMA INTERNATIONAL () () .
  • 69.20 ₴
   . 0,3 N50
   .
  • 303 ₴
   . 400 N20
   () () .
  • 433.50 ₴
   ./. 80/4,5 / 60
   ASTRAZENECA UK LIMITED .
  • 370.50 ₴
   . 5 N28
   MERCK SHARP & DOHME .
  • 361.50 ₴
   . 10 N28
   MERCK SHARP & DOHME .
  • 231.75 ₴
   . 5 N28
   .
  • 237 ₴
   . 10 N28
   () .
  • 322.50 ₴
   . /. 0,5/2 N10
   GLAXOSMITKLINE .
  • 200.25 ₴
   . 5 N28
   () .
  • 1284.50 ₴
   ./. 320/9,0 / 60
   ASTRAZENECA UK LIMITED .
  • 1288 ₴
   ./. 320/9,0 / 60
   ASTRAZENECA UK LIMITED .
  • 316.50 ₴
   ./. 1,0/ 2 ..N10
   - .
  • 562.70 ₴
   /.0,5/ 2 20
   .
  • 571.20 ₴
   ./.0,5/1 .20(5*4)
   .
  • 118.20 ₴
   - /. 2 N10
   - .
  • 320.50 ₴
   - /. . 20
   BOEHRINGER INGELHEIM .
  • 369 ₴
   .. 10 200
   BOEHRINGER INGELHEIM .
  • 813.45 ₴
   . /. 0,25 / 2 N20
   ASTRAZENECA UK LIMITED .
  • 720 ₴
   . /. 0,5/ 2 N20
   ASTRAZENECA UK LIMITED .
  • 438 ₴
   ..100/ 10 200
   BOEHRINGER INGELHEIM .
  • 249.45 ₴
   - ./.100/ 200
   () / " .
  • 571.50 ₴
   ./.0,5/1 .20(5*4)
   .
  • 240.50 ₴
   - /.0,5/2,5 . 2,5 20
   .
  • 67.80 ₴
   ./. 10 200 ()
   .
  • 571.20 ₴
   ./.0,5/1 .20(5*4)
   .
  • 249.45 ₴
   - ./.100/ 200
   () / " .
  • 243.75 ₴
   - /., ., 200 / 200 (10 ) .
   .
  • 63.75 ₴
   . ./.. 100/ 200
   GLAXOSMITKLINE .
  • 249.45 ₴
   - ./.100/ 200
   () / " .
  • 249.45 ₴
   - ./.100/ 200
   () / " .
  • 1127 ₴
   -- . 7,0 N10*3
   SANDOZ PHARMA .
  • 159.50 ₴
   . /. .10 (101)
   . .
  • 479.35 ₴
   - /. 2,5/2,5 N40
   GLAXOSMITKLINE .
  • 70.75 ₴
   ./. 10 200 ()
   .
  • 245.50 ₴
   - /., ., 200 / 200 (10 ) .
   .
  • 88.10 ₴
   .100/ 200
   GLAXOSMITKLINE .
  • 66.85 ₴
   . ./.. 100/ 200
   GLAXOSMITKLINE .
  • 512.25 ₴
   ./.0,25/1 .20(5*4)
   .
  • 63.55 ₴
   . ./.. 100/ 200
   GLAXOSMITKLINE .
  • 243.95 ₴
   - /., ., 200 / 200 (10 ) .
   .

<

<

 • . . .

  , ( ).

  C .

  :