, 8
. 24h
. 24h
 • .

  • 144.50 ₴
   . 500 N10
   DOCTOR REDDY`S LAB .
  • 370.50 ₴
   . 200 10
   .
  • 162 ₴
   ./ 500 N3
   KRKA PHARMA .
  • 110 ₴
   . 500 N3
   .
  • 151.50 ₴
   - . 1000 .N14
   .
  • 169.50 ₴
   . 625 N14
   GLAXOSMITKLINE .
  • 175.65 ₴
   . 100 N10
   YAMANOUCHI EUROPE B.V. .
  • 108 ₴
   500 N3
   KUSUM HEALTHCARE .
  • 85 ₴
   . 0,5 N3
   .
  • 29.10 ₴
   - . 0,1 N20
   .
  • 228 ₴
   . 500 N3
   SANDOZ PHARMA .
  • 119 ₴
   . 250 N20
   YAMANOUCHI EUROPE B.V. .
  • 243 ₴
   . 875/125 N14
   GLAXOSMITKLINE .
  • 119.50 ₴
   . 500 N3
   Hemofarm .
  • 141.50 ₴
   2 . 500/125 N14
   SANDOZ PHARMA .
  • 141.50 ₴
   2 . 500/125 N14
   SANDOZ PHARMA .
  • 114 ₴
   . 0,25 N6
   .
  • 114 ₴
   . 0,25 N6
   .
  • 89 ₴
   . 500. N3
   MACLEODS .
  • 228 ₴
   875/125 N14
   SANDOZ PHARMA .
  • 222.50 ₴
   500 N3
   NOBEL .
  • 169.50 ₴
   . 500 N12
   SANDOZ PHARMA .
  • 186.95 ₴
   500/125 N20
   SANDOZ PHARMA .
  • 270.50 ₴
   2 .1000 N14
   SANDOZ PHARMA .
  • 162.85 ₴
   . 0,5 N10
   .
  • 165.60 ₴
   ./. 500 N7
   ... .
  • 129.35 ₴
   . 500 N5
   .
  • 184.20 ₴
   . 500 N14
   .
  • 195.65 ₴
   . 750 N5
   KUSUM HEALTHCARE .
  • 189.75 ₴
   . 750 N5
   .
  • 136.95 ₴
   . 500 N5
   MACLEODS .
  • 91.10 ₴
   ./ 250 N10
   , .
  • 153 ₴
   . 500 N5
   .
  • 67.75 ₴
   - .100 N10
   " , ", ͳ/ .
  • 228 ₴
   . 1000 N20
   SANDOZ PHARMA .
  • 259.50 ₴
   875/125 N14
   SANDOZ PHARMA .
  • 105 ₴
   .500 3
   (0 .
  • 105.50 ₴
   .500 3
   (0 .
  • 320.35 ₴
   . 150 N16
   PFIZER INC .
  • 446 ₴
   . 300 N16
   PFIZER INC .
  • 167.50 ₴
   . 125 N10
   GLAXOSMITKLINE .
  • 216.50 ₴
   . 250 N10
   GLAXOSMITKLINE .
  • 192 ₴
   . 1000 N12
   SANDOZ PHARMA .
  • 164 ₴
   . 125 N6
   .
  • 195.50 ₴
   . 250 N10
   PHARMA INTERNATIONAL () () .
  • 123.50 ₴
   - . 0.4 N10
   , .
  • 43.80 ₴
   . 0,25 N20
   .
  • 51.80 ₴
   . 0,25 N30
   .
  • 278.50 ₴
   . 750 N10
   KRKA PHARMA .
  • 150 ₴
   . 500 N5
   KRKA PHARMA .
  • 168.25 ₴
   . 500 N7
   KRKA PHARMA .
  • 30.55 ₴
   - . 0,2 N10
   .
  • 31.10 ₴
   - . 0,2 N10
   .
  • 202.95 ₴
   . N10
   SYNMEDIC LABORATORIES RX .
  • 49.15 ₴
   .0,5 N10
   .
  • 162.35 ₴
   . 500 N5
   KUSUM HEALTHCARE .
  • 191.50 ₴
   - . 500 N14
   , .
  • 272 ₴
   3- .300 10
   .
  • 38.10 ₴
   - . 0,5 N10
   .
  • 25 ₴
   . 0,1 N20
   .
  • 413.25 ₴
   . 500 N14
   SANDOZ PHARMA .
  • 353 ₴
   .. 1000 N10
   YAMANOUCHI EUROPE B.V. .
  • 271.95 ₴
   ./.- 3/. 8 N1
   - .
  • 270.10 ₴
   ./.- 3/. 8 N1
   - .
  • 347 ₴
   . 500 N10
   GLAXOSMITKLINE .
  • 322 ₴
   . 500 N3
   .
  • 314 ₴
   . 3. N10
   SANOFI-AVENTIS PHARMA .
  • 396.50 ₴
   . 200 10
   SANDOZ PHARMA .
  • 170 ₴
   .400 N5
   KRKA PHARMA .
  • 246 ₴
   . 250 N6
   .
  • 231.90 ₴
   . 500 N10
   DOCTOR REDDY`S LAB .
  • 15.45 ₴
   - . 0,1 N10
   .
  • 162 ₴
   . 0,5 N10
   .
  • 167.60 ₴
   ./. 500 N7
   ... .
  • 190.65 ₴
   . 750 N5
   .
  • 20.60 ₴
   .0,25 N10
   .
  • 148 ₴
   . 500 N20
   YAMANOUCHI EUROPE B.V. .
  • 85 ₴
   . 0,5 N3
   .
  • 60 ₴
   .500 N3
   .
  • 1006 ₴
   ./.. 600 10(10*1)
   .
  • 170.70 ₴
   . 500 N10
   KRKA PHARMA .
  • 334.55 ₴
   3 N1
   ZAMBON GROUP .
  • 443 ₴
   . 400 N10
   .
  • 180.55 ₴
   - . 500 N10
   , .
  • 335.80 ₴
   3 N1
   ZAMBON GROUP .
  • 51.70 ₴
   .0,5 N10
   .
  • 110 ₴
   . 500 N3
   .

<

<

 • . . .

  , ( ).

  C .

  :